FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Onderwijs en arbeidsmarkt

Werkenden naar opleiding

Werkzame beroepsbevolking naar opleiding
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en omvang dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en type dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en migratieachtergrond
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsniveau

Gediplomeerde mbo-studenten, door- en uitstroom (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde uitstromers naar bedrijfstak (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Ontwikkeling gediplomeerde uitstromers aan het werk (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%), naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsrichting

Gediplomeerde mbo-uitstromers, aan het werk (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde mbo-uitstromers, mediaan uurloon per onderwijsrichting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-studenten, door- en uitstroom (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, aan het werk (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, mediaan uurloon
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde mbo-uitstromers naar sector (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers naar sector (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

Arbeidsmarktprognoses naar opleiding

Verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte instroom van schoolverlaters naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte instroom van schoolverlaters, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag naar mbo-niveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag naar hbo/wo-niveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte instroom van schoolverlaters naar mbo-niveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Verwachte instroom van schoolverlaters naar hbo/wo-niveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)

Arbeidsmarktperspectieven naar opleiding

Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Werkenden naar categorie toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Top 10. Beste toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)
Top 10. Minst goede toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau en -richting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: POA (ROA)(29-05-2024)

POWERED BY

powered by