FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)

Verwachte uitbreidingsvraag tot 2028: Vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door groei van de werkgelegenheid. Als er sprake is van een werkgelegenheidsdaling, is de uitbreidingsvraag negatief.

Verwachte vervangingsvraag tot 2028: Vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering, (tijdelijke) uittreding vanwege zorgtaken, arbeidsongeschiktheid, beroepsmobiliteit of doorstroom naar andere opleiding.

Verwachte instroom van schoolverlaters tot 2028: De instroom is het verwachte aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Deze is gebaseerd op de verwachte uitstroom van schoolverlaters uit het initiële dag-, deeltijd-, niet-reguliere voltijdonderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie.

ITA toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2028: Indicator Toekomstige Arbeidsmarktsituatie (ITA) in 2028. Naarmate de waarde van ITA hoger ligt, is er sprake van een slechter arbeidsmarktperspectief. Een waarde tussen 1,01 en 1,05 duidt op een evenwichtssituatie.

Specialisatie: Indicator die de verhouding aangeeft tussen aandeel van sector of opleidingscategorie in een regio tov aandeel sector of opleidingscategorie in Nederland


Bron: POA (ROA)

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by