FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Voortijdig schoolverlaters

Binnen het thema voortijdig schoolverlaters geven we inzicht in de ontwikkeling en het niveau van voortijdig schoolverlaters (vsv). Hoe groot is het aantal voortijdig schoolverlaters? Is dit aantal de afgelopen jaren toe- of afgenomen? Kent de regio een relatief hoog of laag vsv-percentage? Hoe groot is het aantal vsv-ers in het voortgezet onderwijs en het  middelbaar beroepsonderwijs? Wat is de werksituatie van voortijdig schoolverlaters op het tijdstip t2? Binnen welke onderwijstypen en onderwijsniveaus is het aantal voortijdig schoolverlaters dat op tijdstip t2 nog steeds vsv-er is relatief groot?

Voortijdig schoolverlaters totaal

Aantal VSV-ers

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Ontwikkeling vsv'ers naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Ontwikkeling vsv'ers (absoluut)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Ontwikkeling vsv'ers (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

VSV-percentage naar onderwijssoort (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aantal VSV-ers naar onderwijssoort

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

VSV-percentage naar onderwijssoort naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aandeel vo t.o.v. totaal aantal vsv'ers naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Voortijdig schoolverlaters vo

Aantal VSV-ers vo

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling vsv'ers vo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling vsv'ers vo (absoluut)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-percentage vo naar niveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aantal VSV-ers vo naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-percentage vo naar niveau naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aandeel vo naar niveau t.o.v. totaal aantal vsv'ers vo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Voortijdig schoolverlaters mbo

Aantal VSV-ers mbo

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling vsv'ers mbo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling vsv'ers mbo (absoluut)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling vsv'ers mbo (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-percentage mbo naar niveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aantal VSV-ers mbo naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-percentage mbo naar niveau naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aandeel mbo naar niveau t.o.v. totaal aantal vsv'ers mbo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-naar positie arbeidsmarkt totaal

Positie vsv op t2

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Positie vsv op t2 naar onderwijssoort

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aandeel positie vsv op t2 naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Positie vsv op t2 naar categorie en onderwijssoort

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Ontwikkeling aandeel positie vsv op t2 naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aandeel vsv op t2 nog steeds vsv'er naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aandeel vsv op t2 aan het werk naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Aandeel vsv op t2 terug in onderwijs naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

VSV-naar positie arbeidsmarkt, vo en mbo

Positie vsv op t2 vo naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Positie vsv op t2 mbo naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Positie vsv op t2 vo en mbo naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aandeel positie vsv vo en mbo op t2 naar categorie en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aandeel positie vsv op t2 vo naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Aandeel positie vsv op t2 mbo naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling aandeel positie vsv vo op t2 naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Ontwikkeling aandeel positie vsv mbo op t2 naar categorie (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

POWERED BY

powered by