FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rabobank: Noord-Holland Noord als tuin van innovatie

belangrijke inzichten
  • De Rabobank heeft onderzocht hoe zij een substantiële bijdrage kan leveren aan het welzijn en de welvaart in Noord-Holland Noord.

  • Noord-Holland Noord wordt in dit onderzoek geschetst als een‘Tuin van Innovatie’ waarin de tuinman (ondernemers), imker (overheden) en bioloog (onderwijs- en kennisinstellingen), samen aan economische vernieuwing en structuurversterking werken.

  • In dit voorbereidend onderzoek zijn vijf opgaven opgesteld waarmee de economie van Noord-Holland Noord versterkt kan worden, toekomstbestendig wordt en op die manier bijdraagt aan brede welvaart.

De vijf opgaven 
  1. Kies scherp voor nieuwe economische activiteiten die aansluiten bij de specialismen van de regio, potentie hebben voor de toekomst, rekening houden met de omgeving en daarmee toekomstbestendig zijn. Faciliteer ondernemers die willen investeren en innoveren.
  2. Verbeter de regionale samenwerking. Het is belangrijk dat zowel ondernemers, lokale overheden als onderwijsinstellingen met elkaar in contact treden, gedeelde visies vormen en bruggen slaan. De regio doet er goed aan om hiervoor een organisatie op te richten zoals een ‘economic board’, of een bestaande organisatie in te zetten. Het ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord en Economisch Forum Holland boven Amsterdam zijn hierbij belangrijke partijen.
  3. Behoud de balans met brede welvaart. Zorg ervoor dat het economische, ruimtelijke en sociale beleid gevoerd wordt vanuit het kader van brede welvaart. Maak de samenhang en conflicten tussen verschillende beleidsterreinen inzichtelijk en maak op basis daarvan expliciete keuzes.
  4. Om het gebied aantrekkelijker te maken om te wonen en te werken, zal er aan meerdere ruimtelijke randvoorwaarden gewerkt moeten worden. Zo hebben meerdere wegverbindingen, het openbaar vervoer en het elektriciteitsnet van de regio een impuls nodig. Ook zijn er meer huizen nodig, het liefst in kleinschalige projecten volgens het model van organische groei.
  5. Verbind jongeren aan de regio. Dit is te bereiken door jongeren en jongvolwassenen sneller en beter bekend te maken met de mogelijkheden die het bedrijfsleven te bieden heeft. Zorg voor het juiste onderwijs en stageplekken bij bedrijven van de nieuwe economie. Ondernemers zouden zich ook meer moeten laten zien en de regionale economie moeten etaleren.
Lees verder

Geïnteresseerd naar de volledige uitwerking van deze aanbevelingen? Klik dan op onderstaande link voor het volledige rapport van de Rabobank.  

 Rabobank: Noord-Holland Noord als tuin van innovatie

 

 

POWERED BY

powered by