FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SEO: Arbeidsmarktkrapte en kraptemonitor

Belangrijke inzichten
  • SEO Economisch Onderzoek doet onderzoek naar oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt.

  • In de huidige tussenrapportage wordt ingegaan op de aard van de arbeidsmarktkrapte in diverse sectoren. Ook kijkt men naar de manier waarop arbeidsmarktpartijen deze krapte proberen op te lossen, en hoe de oplossingen onderling verbonden zijn.

  • De focus van het onderzoek ligt op drie oplossingsrichtingen: arbeidsmigratie, technologisering en investeringen in vakmanschap.

  • Momenteel wordt er in alle sectoren door meer dan 90% van de werkgevers nog geen gebruik gemaakt van arbeidsmigranten, terwijl in andere Europese landen voldoende aanbod van arbeidskrachten is voor de tekortberoepen in Nederland.

  • Daarnaast investeren de werkgevers nog maar beperkt in de technologisering van arbeidsprocessen. Hierdoor blijft de arbeidsproductiviteit achter. Deze investeringen zijn van belang om de (toekomstige) welvaart te waarborgen.

  • Tot slot is er toenemend aandacht voor vakmanschap. Studenten kiezen steeds vaker voor sectorspecifieke vakopleidingen in de zorg en techniek. Daarnaast worden deze studenten ook beter beloond door de werkgevers. De hoogte van zogenoemde vakmanschapspremies is de laatste jaren bijvoorbeeld toegenomen.

  • Er is echter een wisselende relatie tussen deze drie genoemde oplossingen. Zo staat de oplossing van arbeidsmigratie op gespannen voet met de investeringen in arbeidsbesparende technologie en de scholing van werknemers, terwijl de technologisering een stimulerende werking heeft op de investeringen in vakmanschap.

  • Om naast een rapportage ook cijfermatig inzicht te bieden in de stand van zaken, heeft SEO Economisch Onderzoek een interactieve online omgeving ontwikkeld: De Kraptemonitor. Deze monitor bevat gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen omtrent krapteoorzaken, omvang van de krapte, en gevolgen en oplossingen voor krapte op sectorniveau.

Lees verder

Benieuwd naar de digitale kraptemonitor of oorzaken en oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarktkrapte? Klik dan op onderstaande links om het rapport te lezen en de cijfermatige ontwikkelingen te zien.

 SEO: Arbeidsmarktkrapte - oplossingsrichtingen in verschillende sectoren
 SEO: Digitale kraptemonitor

 

 

POWERED BY

powered by