FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

PublicatieInZicht - februari 2024

Overzicht februari 2024

Nog niet alle artikelen gelezen van afgelopen maand? In PublicatieInZicht bieden we een overzicht van alle artikelen en publicaties die de afgelopen maand zijn geplaatst op ons platform. Op deze manier leest u in één keer de belangrijkste inzichten terug.  

publicaties
 • Artikel - 2 februari 2024
  PBL: Waar zijn de banen in Nederland? Veranderingen 1996-2022 - Verlies aan banen buiten de Randstad?

  In Nederland bestaan er zorgen over de concentratie van banen in de Randstad en mogelijke afname in andere regio's.
  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht deze kwestie. Banen concentreren zich vooral in Amsterdam, niet in de gehele Randstad; sommige Randstad-steden zien zelfs een afname. In tegenstelling tot verwachtingen, nam het totaal aantal banen in Nederland toe tussen 1996-2022. Slechts 15 gemeenten, zowel in als buiten de Randstad, zagen een afname in banen.
  Banengroei overtrof de groei van inwoners in de werkzame leeftijd binnen 25 km van alle gemeenten. Regionale verschillen in banen per inwoner groeiden, maar de werkgelegenheid nam overal toe. PBL stelt dat de vrees voor banenafname in bepaalde regio's gedeeltelijk ongegrond is en plant een vervolgstudie over regionale verschillen in banentypes.


  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Kijk- en Luistertip - 5 februari 2024
  Worden de economische verschillen tussen Nederlandse regio's steeds groter? - Raboresearch Economiepodcast

  In deze aflevering van de RaboResearch Economiepodcast delen regionaal-economen Floris Jan Sander en Rogier Aalders hun inzichten over regionale verschillen in economische ontwikkeling en de impact van economie op het welzijn van mensen in verschillende Nederlandse regio's. Ook belichten zij de noodzaak van duurzaam ondernemen en bespreken zij hoe het schaalniveau van de regio daarbij een cruciale rol speelt.

   

  Klik hier om de podcast te beluisteren.

 • Artikel - 8 februari 2024
  Wat zijn in 2023 de meest gevraagde skills in Noord-Holland Noord? - Update SkillsInZicht beschikbaar!

  Ontdek welke vaardigheden het afgelopen jaar het populairst waren in jouw regio. We delen de top 15 skills in drie categorieën: Professionele Skills, IT Skills en Soft Skills. Bekijk onze visuals met filters voor een gedetailleerd inzicht in de vraag per vaardigheid, gesorteerd op beroepsklasse.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan. 

 • Artikel - 9 februari 2024
  Krapte op de arbeidsmarkt oplossen met technologie? - Potentie voor bepaalde sectoren

  In het project, 'Van krapte naar kans: technologie als gamechanger', duikt TNO in de vraag: Kan technologie echt de sleutel zijn tot het oplossen van arbeidsmarktkrapte? De recente tussentijdse bevindingen werpen licht op deze kwestie. Vooral in de sectoren groothandel, detailhandel, en gezondheids- en welzijnszorg lijkt technologie potentie te hebben als middel tegen arbeidstekorten. In de volgende fasen van het onderzoek richt TNO zich op de kritische factoren die de implementatie van technologie kunnen bevorderen en hinderen. Het doel? Om uiteindelijk praktische, concrete aanbevelingen en strategieën te bieden voor de succesvolle toepassing van technologie in diverse werkomgevingen.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Kijk- en Luistertip - 14 februari 2024
  Scholing en arbeidsmarktschaarste - BNR Werkverkenners

  Opleidingsniveaus herwaarderen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken? Hoe goed sluit ons onderwijs nu echt aan op de arbeidsmarkt? En wat kan er verbeterd worden om onderwijs en werk beter op elkaar te laten aansluiten?

  Dit en meer wordt besproken in de recente aflevering van BNR Werkverkenners waarin Jessie Bakens (senior onderzoeker ROA), Gertrud van Erp (secretaris onderwijs VNO-NCW en MKB-Nederland) en Arjan Elbers (directeur Stichting Guruz) te gast zijn.

   

  Klik hier om de podcast te beluisteren. 

 • Artikel- 16 februari 2024
  Het dilemma van de internationale studenten  - Enkele belangrijke inzichten op een rij

  Internationale studenten dragen sterk bij aan onze academie en economie, maar brengen ook complexe uitdagingen met zich mee. Denk aan onderwijsbeschikbaarheid en de druk op huisvesting. Wist je dat hun aantal in Nederland is gestegen tot meer dan 122.000, wat 15% van de totale studentenpopulatie uitmaakt? En wist je dat het aandeel per provincie sterk varieert? Lees in ons artikel meer over de redenen achter de groei in internationalisering binnen het onderwijs, de factoren die internationale studenten binden aan Nederland na hun studie en maatregelen om de instroom te beheren en de kans te vergroten om internationale studenten na hun studie te laten blijven.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Artikel - 22 februari 2024
  Nieuwe regionale data arbeidsdeelname 2023 verschenen - Naar provincie en arbeidsmarktregio

  In welke provincie is de werkloosheid het grootst? Welke regio kent de grootste beroepsbevolking? Wat zijn de verschillen tussen de bruto en netto arbeidsparticipatie? Waar is de werkzame beroepsbevolking het grootst?
  Krijgt antwoord op deze en nog meer vragen over arbeidsdeelname met de nieuwe regionale data van het CBS. Inzichten in arbeidsdeelname zijn cruciaal voor beleidsmakers, bedrijven en professionals om de dynamiek van de arbeidsmarkt beter te begrijpen en hierop in te spelen. Voor een diepgaander inzicht, nodigen wij u uit om het thema 'beroepsbevolking' op onze website te bezoeken. Hier vindt u uitgebreide regionale informatie over subthema's zoals potentiële beroepsbevolking, beroepsbevolking per regio, arbeidsparticipatie, en onbenut arbeidspotentieel.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan. 

 • Kijk- en Luistertip- 23 februari 2024
  Koopkracht herstelt, koerscorrectie overheidsfinanciën nodig  - CPB-raming

  Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het eerste deel van het Centraal Economisch Plan voor 2024 gepubliceerd. 

  Belangrijkste punten:
  - Gematigde economische groei verwacht in 2024.
  - Koopkracht herstelt met een stijging van 2,7% dit jaar.
  - Minder personen en kinderen die in armoede leven.
  - Echter, zonder beleidsaanpassingen, zal het overheidstekort de Europese norm van 3% overschrijden.

  - Op 28 februari brengt het CPB een verantwoordingsdocument uit en organiseert een webinar over deze belangrijke economische ontwikkelingen.

   

  Klik hier om de video te bekijken. 

 • Artikel - 23 februari 2024
  Pensioensgerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt - De vraag naar 'doorwerkers' neemt toe

  Interessante trend: het aantal doorwerkers, pensioengerechtigden die blijven werken, is naar schatting gestegen van 185.000 in 2013 naar 236.000 in 2023. Dit blijkt uit een rapport van de ABN AMRO. Deze groei wordt vooral gedreven door plezier in het werk, niet uit financiële noodzaak, en veel gepensioneerden kiezen voor deeltijdwerk. Met de vergrijzing en een hogere arbeidsdeelname van ouderen, is de verwachting dat deze trend zich voortzet. Een onbenut potentieel van 250.000 volledig gepensioneerden ligt in het verschiet, en 73% van de 55- tot 65-jarigen overweegt door te werken na de AOW-leeftijd.

  De rol van werkgevers is cruciaal: flexibel en passend werk bieden en een beleid voeren dat deeltijdwerken na pensioen ondersteunt, kan dit potentieel benutten. Dit zou de norm kunnen worden, mede door krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan jonge werkers.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Artikel - 28 februari 2024
  Inzet op vergroten arbeidsaanbod geen oplossing arbeidsmarktkrapte - Centraal Economisch Plan 2024

  Het Centraal Planbureau publiceert het Centraal Economisch Plan 2024, met belangrijke inzichten over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Verwachte economische groei in 2024 en 2025 is gematigd, met bbp-groei van respectievelijk 1,1% en 1,6%. Werkloosheid stijgt licht naar 3,7% in 2024 en 3,9% in 2025; arbeidsmarktkrapte neemt iets af. Werkgevers zullen aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden moeten bieden door arbeidsmarktkrapte.
  Inflatie daalt naar 2,9% in 2024, lonen stijgen met 6%, wat leidt tot verbeterde koopkracht. Armoede daalt in 2024 door structurele maatregelen, maar stijgt licht in 2025. Overheidsfinanciën verslechteren tot 2032, met een overheidstekort boven Europese norm. De beschouwing benadrukt dat de focus moet verschuiven van jet vergroten van arbeidsaanbod naar het beheersen van de arbeidsvraag en het maken van strategische keuzes in arbeidsmarktkrapte.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

POWERED BY

powered by