FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Mtsprout: Skills (en niet CV’s) zijn de sleutel tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Skills (en niet cv’s) zijn de sleutel tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt ondanks een lage werkloosheid en hoge arbeidsparticipatie met een schaarsteprobleem. In het artikel van Mtsprout pleit Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, voor het varen van een nieuwe koers: focus op vaardigheden in plaats van diploma’s. In dit artikel vatten we de belangrijkste informatie uit het artikel van Mtsprout samen, geven we aan voor wie deze informatie nuttig is en welke aandachtspunten voor beleidsmakers belangrijk zijn.

Wat voor informatie is er uit dit artikel te halen?

In het artikel worden vier oplossingsrichtingen voor de krapte op de arbeidsmarkt besproken:

 1. Skills-gericht werven - Door te richten op onderliggende competenties in plaats van diploma’s, kan er een bredere doelgroep aangesproken worden en wordt het makkelijker om personeel te vinden.
 2. Inzet van AI en technologie verhogen - Aan de hand van AI-applicaties kunnen CV's omgezet worden van diploma's naar skills om vervolgens een match te maken met passende vacatures. Ook kan de productiviteit verhoogd worden door de inzet van AI, waardoor er meer werk gedaan kan worden met hetzelfde aantal werknemers.
 3. Stimuleren van interne mobiliteit - Door het talent binnen de organisatie te benutten in plaats van extern te werven zijn er voor medewerkers mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dit draagt bij aan flexibel, betrokken en gemotiveerd personeel en vermindert de uitstroom.
 4. Sectoroverschrijdend samenwerken - Door samen te werken kan de doorstroom van werknemers bevorderd worden. Hierdoor komen zogenaamde 'instapbanen' vrij die kunnen worden ingevuld door mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Tevens bevordert dit een meer inclusieve arbeidsmarkt. 

 

"We moeten ons realiseren dat diploma’s van twintig jaar geleden niet zo relevant zijn voor wat je nú van iemand vraagt. Als je recruiters in staat stelt om de denkrichting te veranderen en ze zich te laten richten op competenties, dan kom je gemakkelijker aan mensen."

 
voor wie is deze informatie nuttig?

Deze informatie uit het Mtsprout artikel is voor verschillende doelgroepen nuttig:

 • HR-professionals en recruiters kunnen inzicht krijgen in nieuwe wervingsstrategieën en het belang van een focus op vaardigheden.
 • Beleidsmakers en bestuurders kunnen leren over de noodzaak van structurele veranderingen in de arbeidsmarkt om de krapte tegen te gaan.
 • Bedrijfsleiders en managers kunnen ontdekken hoe ze hun personeelsbeleid kunnen aanpassen om beter in te spelen op de huidige arbeidsmarktuitdagingen en het behouden van personeel.
 • Werkzoekenden en werknemers kunnen inzicht krijgen in hoe ze hun vaardigheden beter kunnen presenteren en ontwikkelen voor toekomstige kansen.
 
aandachtspunten voor beleid

Aanbevelingen voor beleidsontwikkeling op basis van de informatie uit het artikel:

 • Stimuleer en faciliteer een skills-based benadering binnen de arbeidsmarkt.
 • Onderzoek en promoot de inzet van AI-tools om wervings- en matchingsprocessen te verbeteren en om vooroordelen te verminderen via technologie. 
 • Bevorder samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid om doorstroom en ontwikkeling van werknemers te faciliteren.

Belangrijkste inzichten
 • De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een schaarsteprobleem. Volgens Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, moeten we een nieuwe koers varen: focus op vaardigheden in plaats van diploma’s.
 • In het artikel worden vier oplossingsrichtingen besproken om de krapte tegen te gaan. 
 • Skills-based hiring: Richt de wervingsstrategie op onderliggende competenties in plaats van diploma’s.
 • Gebruik van AI en technologie: Match kandidaten beter met vacatures en verhoog de productiviteit van werknemers.
 • Gerichte interne mobiliteit: Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie voor meer motivatie en betrokkenheid.
 • Sectoroverschrijdende samenwerking: Bevorder doorstroom en ontwikkeling van werknemers door samenwerking binnen sectoren.
meer lezen

Benieuwd naar het volledige artikel? Bekijk het via onderstaande link.

Mtsprout: CV's zijn niet de sleutel tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt

POWERED BY

powered by