FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De werkgelegenheidsontwikkeling van het afgelopen jaar en de afgelopen vier jaar

Werkgelegenheidsontwikkeling

Recentelijk heeft het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) data gepubliceerd over de werkgelegenheid in Nederland in 2023. In dit artikel geven we inzicht in de ontwikkeling van de werkgelegenheid van het afgelopen jaar (2022-2023) en van de afgelopen vier jaar (2019-2023) op het niveau van provincie, arbeidsmarktregio en gemeente. De werkgelegenheidsontwikkeling wordt gemeten aan de hand van het aantal arbeidsplaatsen. In dit artikel zullen we de hardste groeiers en dalers verder uitlichten. 

ontwikkeling per provincie

Onderstaande visualisatie geeft de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 2023 ten opzichte van 2022 weer. Via de filter kunt u ook de werkgelegenheidsontwikkeling van de afgelopen vier jaar bekijken. 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar provincie

In alle provincies was het afgelopen jaar (2022-2023) sprake van een groei in de werkgelegenheid. Het hardst groeide de werkgelegenheid in de provincie Flevoland. Er was sprake van een toename van 3,8% van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in de provincie Utrecht (3,4%) en Gelderland (3,0%) lag de werkgelegenheidsontwikkeling hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,6%. In de provincie Drenthe is de werkgelegenheid met 1,7% het minst gegroeid, gevolgd door de provincie Limburg (1,9%). 

In de afgelopen vier jaar (2019-2023) is de werkgelegenheid ook in alle provincies toegenomen. Wederom was de werkgelegenheidsontwikkeling het hoogst in de provincie Flevoland (12,7%), gevolgd door Utrecht (10,7%), Gelderland (8,5%) en Groningen (8,5%). Het landelijk gemiddelde van de werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 2019-2023 lag op 7,6%. In Limburg nam de werkgelegenheid het minst sterk toe met 4,8 procent, gevolgd door de provincie Zeeland (5,9%). 

ontwikkeling per arbeidsmarktregio

Onderstaande visualisatie geeft de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 2023 ten opzichte van 2022 weer. Via de filter kunt u ook de werkgelegenheidsontwikkeling van de afgelopen vier jaar bekijken. 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar arbeidsmarktregio

Uit de cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in alle arbeidsmarktregio's het afgelopen jaar is toegenomen. In Midden-Utrecht was de toename met 3,9% het grootst. Dit werd gevolgd door arbeidsmarktregio's Flevoland (3,8%), Drechtsteden (3,6%), Rijk van Nijmegen (3,6%) en Rivierenland (3,5%). De werkgelegenheid nam het minst toe in arbeidsmarktregio's Zuid-Limburg en Drenthe (beiden 1,4%). Dit werd gevolgd door de arbeidsmarktregio's Helmond-De Peel (1,8%), Achterhoek, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Centraal (allen 1,9%). 

Wanneer we kijken naar de afgelopen vier jaar (2019-2023), zien we de sterkste toename van werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland (12,8%). Midden-Utrecht (11,6%), Zuid-Holland Centraal (10,5%), Midden-Gelderland (10,0%) en Rijk van Nijmegen (10,0%) volgen. De werkgelegenheid groeide het minst in de arbeidsmarktregio's Midden-Limburg (3,1%), Zuid-Limburg (4,6%), West-Brabant (5,0%), Holland Rijnland (5,2%), Helmond-De Peel (5,8%) en Zeeland (5,9%). In de overige arbeidsmarktregio's was de werkgelegenheidsontwikkeling 6% of hoger.

ontwikkeling per gemeente

Onderstaande visualisatie geeft de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 2023 ten opzichte van 2022 weer. Via de filter kunt u de werkgelegenheidsontwikkeling van de afgelopen vier jaar bekijken. 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar gemeente

De grootste toename van werkgelegenheid vond plaats in de gemeente Papendrecht. Daar nam de werkgelegenheid toe met 10,7 procent. De gemeenten Veldhoven (9,6%) en Urk (8,1%) volgen. Ook in de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht (7,9%) en Waalre (7,3%) was sprake van een sterke groei in het aantal arbeidsplaatsen. Niet in alle gemeenten nam het aantal arbeidsplaatsen toe. Zo daalde het aantal arbeidsplaatsen in 12 gemeenten met de grootste afname in de gemeenten Zoeterwoude (-3,4%) en Best (-2,4%). 

De grootste toename van werkgelegenheid in de afgelopen vier jaar (2019-2023) vinden we in de gemeenten Midden-Delfland (24,0%) en Lansingerland (21,6%). Hoewel de werkgelegenheid in het grootste aantal gemeenten (328) is toegenomen, is er in 14 gemeenten sprake van een daling in de werkgelegenheid. De sterkste daling vond plaats in de gemeente Scherpenzeel met -10,3%. In de gemeenten Zoeterwoude (-8,7%) en Echt-Susteren (-6,9%) was er een forse afname. In de overige gemeenten, waar sprake was van afname in werkgelegenheid, lag het percentage niet lager dan -5%.

Belangrijkste inzichten
  • In dit artikel geven we inzicht in de ontwikkeling van de werkgelegenheid van het afgelopen jaar (2022-2023) en van de afgelopen vier jaar (2019-2023) op het niveau van provincie, arbeidsmarktregio en gemeente.
  • De landelijke werkgelegenheidsgroei lag het afgelopen jaar op 2,6 procent. In alle provincies en arbeidsmarktregio's was er sprake van een groei in de werkgelegenheid. Enkel op gemeentelijk niveau was er in een klein aantal  gemeenten sprake van een afname van het aantal arbeidsplaatsen.
  • De werkgelegenheid nam het afgelopen jaar het sterkst toe in het midden van het land. In de provincies Flevoland (3,8%) en Utrecht (3,4%), arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (3,9%) en gemeente Papendrecht (10,7%) nam de werkgelegenheid het meest toe.
  • De minst sterke toename en afname werd het afgelopen jaar gevonden in de provincie Drenthe (1,7%), arbeidsmarktregio's Zuid-Limburg en Drenthe (beiden 1,4%) en de gemeente Zoeterwoude (-3,4%). 
  • In de periode 2019-2023 lag de landelijke werkgelegenheidsgroei op 7,6 procent. Net als in het afgelopen jaar, nam de werkgelegenheid de afgelopen vier jaar in alle provincies en arbeidsmarktregio's toe. In 14 van de 342 Nederlandse gemeenten was er een afname in de werkgelegenheid.
  • Het sterkst nam de werkgelegenheid in de afgelopen vier jaar toe in de provincie Flevoland (12,7%), arbeidsmarktregio Flevoland (12,8%) en gemeente Midden-Delfland (24%).
  • De minst sterke groei en grootste afname werden de afgelopen iver jaar gevonden in de provincie Limburg (4,8%), arbeidsmarktregio Midden-Limburg (3,1%) en gemeente Scherpenzeel (-10,3%).

meer lezen

  Meer data over werkgelegenheid vindt u hier

POWERED BY

powered by