FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Specialisatiegraad sectoren (vestigingen), naar regio (AIZ 3.0)

Specialisatiegraad: Indicator die aangeeft of een sector in een regio meer of minder dan een gemiddeld aantal vestigingen heeft in vergelijking Nederland. Het regionale aandeel van vestigingen in een sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Als het aandeel in de sector op regionaal niveau hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 100. Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 100 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel is de specialisatiegraad hoger dan 100 (oververtegenwoordiging).

Vestigingen: Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.

Peildatum: 1 april

Bron: LISA, Regionale vestigingenregisters

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by