FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aandeel instromende mbo-studenten naar niveau (%) (AIZ 3.0)

Deze tabel toont het aantal leeringen dat in het betreffende jaar is ingestroomd in het mbo. De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar mbo hoofdgroep, kwalificatieniveau, en leerweg.

Extraneï: mensen die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

Let op: Er worden geen cijfers getoond van vóór 2021, aangezien men destijds een andere rapportagemethode gebruikte, waardoor cijfers vóór 2021 moeilijk te vergelijken zijn met cijfers vanaf 2021.

Vanaf 2021 zijn in de overzichten alle hoofdinschrijvingen meegenomen in lijn met andere landelijke organisaties die tellingen over het mbo publiceren. Per instelling wordt per student 1 inschrijving geteld op peildatum 1 oktober. Het aantal hoofdinschrijvingen bestaat uit: bol en bbl bekostigd; bol en bbl en examendeelnemers onbekostigd.Tot en met 2020 zijn in de overzichten alleen hoofdinschrijvingen bol en bbl bekostigd meegenomen. In de open databestanden is de indeling DOMEIN vanaf 2021 vervangen door de vergelijkbare indeling HOOFDGROEP.

- Nieuwe instromende deelnemers mbo: het aantal deelnemers dat in het huidige jaar een bekostigde en niet-bekostigde mbo-inschrijving heeft en in het jaar daarvoor niet.

- Nieuwe instromende deelnemers opleiding: het aantal deelnemers dat in het huidige jaar voor een bepaalde mbo opleiding een bekostigde en niet-bekostigde inschrijving heeft en in het jaar daarvoor niet voor die opleiding.

- Deelnemers mbo: het totaal aantal deelnemers met een bekostigde en niet-bekostigde inschrijving op het mbo in dat jaar. Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by