FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

AIZ Arbeidsmarktprognose Noord-Holland Noord (CEP 2023)

AIZ Arbeidsmarktprognose
 • ArbeidsmarktInZicht (AIZ) brengt vanaf nu ieder half jaar de vooruitzichten voor de Noord-Holland Noord in kaart. Met behulp van ramingen geeft AIZ inzicht in het huidige en de komende jaren. 
 • De resultaten van de regionale doorvertaling van het Centraal Economisch Plan 2023 (CPB, maart 2023) voor de regio Noord-Holland Noord zijn vanaf nu hier beschikbaar in een dashboard. Verder zijn de belangrijkste resultaten ook weergegeven in een infographic. 
 • Volgens de cijfers van ArbeidsmarktInZicht groeit de economie van Noord-Holland Noord in 2023 met 1,6%. ArbeidsmarktInZicht gaat voor jaren 2024 en 2025 uit van een jaarlijkse groei van gemiddeld 1,3%. Op de middellange termijn groeit de economie in een iets lager groeitempo. 
 • Noord-Holland Noord kent vanaf 2023 een vergelijkbare economische groei dan landelijk.
 • Door de verwachte economische groei, stijgt de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. In 2023 met 1,5% en in de jaren (2024/2025) erna met een gemiddeld jaarlijkse ontwikkeling van 0,6%. Op de middellange termijn (2026/2030) ligt de groei op een lager niveau met een gemiddeld jaarlijkse groei van 0,1%. 
 • 2022-2025: Sectoren met een relatief positieve groeiverwachting (qua werkgelegenheid) zijn Zakelijke dienstverlening, Handel, vervoer en opslag en Informatie en communicatie. Sectoren waarvoor we een minder gunstige werkgelegenheidsontwikkeling verwachten zijn Bouwnijverheid, Onderwijs en Openbaar bestuur. 
 • 2025-2030: Sectoren met een relatief positieve groeiverwachting (qua werkgelegenheid) zijn Zakelijke dienstverlening, Openbaar bestuur en Cultuur en overige dienstverlening. Sectoren waarvoor we een minder gunstige werkgelegenheidsontwikkeling verwachten zijn Landbouw en visserij, Industrie en Bouwnijverheid. 
 • Het aantal vacatures daalt in 2023 naar een iets lager niveau (37.800 ontstane  (online) vacatures), maar blijft op een hoog niveau. Door de vergrijzing zullen de komende jaren veel mensen uitstromen naar pensioen, die vervolgens weer vervangen moeten worden. In 2022 is 46% van de werkenden in Noord-Holland Noord ouder dan 45 jaar. Het aantal ontstane vacatures blijft dan ook gedurende de periode 2024-2030 op een hoog niveau. 
 • Door de vergrijzing is het ook de verwachting dat de potentiele beroepsbevolking op de middellange termijn in Noord-Holland Noord af gaat nemen. Door de stijging van de arbeidsparticipatie, vooral bij vrouwen en ouderen, is de ontwikkeling van de beroepsbevolking wel nog positief, maar vlakt deze gedurende de periode tot 2025 af naar 0,1%, waarna de omvang van de beroepsbevolking tot en met 2030 afneemt (gemiddeld jaarlijkse ontwikkeling -0,2%).
 • Door het iets lagere groeitempo verwachten we dat de werkloosheid de komende jaren iets op zal lopen, van 3,1% in 2022 naar 3,9% in 2026. Een andere verklaring voor de verwachte toename van de werkloosheid is dat we verwachten dat de frictiewerkloosheid de komende jaren weer een iets prominentere rol zal spelen op de arbeidsmarkt. Frictiewerkloosheid – kortdurende werkloosheid omdat werkzoekenden en werkgevers elkaar niet van de één op de andere dag hebben gevonden – hangt samen met de economische dynamiek. 
 • Na 2026 verwachten we dat door de druk op de arbeidsmarkt de werkloosheid (ondanks de frictiewerkloosheid) weer gaat afnemen, tot 3,5% in 2030.  Gedurende de gehele periode ligt de werkloosheid in Noord-Holland Noord lager dan landelijk. Het blijft dus voor werkgevers uitdagend om voldoende mensen te vinden. In sommige delen van de arbeidsmarkt zelfs krap, krapper, krapst. Vanaf 2027 (en mogelijk al eerder) bepaalt de groei van de arbeidsmarkt de groei van de economie, zowel landelijk als in Noord-Holland Noord. 
 • Op basis van de (landelijke) ramingen in de Marco Economische Verkenningen 2024 (CPB, augustus 2023) zullen de regionale ramingen voor Noord-Holland Noord medio oktober 2023 geactualiseerd worden. 

 

 

POWERED BY

powered by