FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ABN Amro: Welzijn van personeel cruciaal voor bedrijfsgroei

Welzijn van personeel cruciaal voor bedrijfsgroei

Ondanks de kwakkelende economie blijft de arbeidsmarkt krap. ABN Amro voorspelt een voorzichtig herstel in de meeste sectoren. In het rapport 'Voorzichtig herstel' geven ze prognoses van alle sectoren. In dit artikel zetten we de belangrijkste inzichten uit het rapport op een rijtje, geven we aan voor wie deze informatie belangrijk is en welke aandachtspunten er voor beleidsmedewerkers uit te halen vallen. 

Wat voor informatie is er uit dit onderzoek te halen?

De arbeidsmarkt blijft krap met een werkloosheidspercentage van slechts 3,6%. Vergrijzing leidt tot toenemende personeelstekorten, vooral in sectoren zoals transport en vastgoed. Voor bedrijven om te kunnen groeien is het belangrijk dat er voldoende personeel is en ingezet wordt op het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Een belangrijke factor hiervoor is het welzijn van medewerkers.

Sleutel tot groei ligt bij welzijn medewerker

Het welzijn van medewerkers is namelijk essentieel voor het aantrekken en behouden van personeel en voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uit onderzoek blijkt dat werkgeluk leidt tot hogere productiviteit, vooral bij complexe taken. Het verbeteren van welzijn vermindert verzuim en verhoogt de werktevredenheid. Er zijn grote verschillen tussen sectoren in het welzijn van medewerkers. 

Lage welzijnsniveaus: Food, Industrie, Leisure, Transport, Retail en Zorg.

Hoge welzijnsniveaus: Technologie, Media en Telecom en Zakelijke Dienstverlening.

Bijna alle sectoren zagen verbeteringen in werk-privébalans en persoonlijke ontwikkeling. Werkgevers ontlasten werknemers ondanks de krappe arbeidsmarkt, hoewel de gezondheid van werknemers nog verbetering behoeft. Aan werkgevers wordt aanbevolen om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren en actieve preventie van mentale problemen door werkprocessen, communicatie, leidinggevende stijl en taakstructuur aan te pakken. 

Voor wie is deze informatie nuttig?
  • Beleidsmedewerkers om maatregelen te treffen om het welzijn van werknemers te verbeteren.
  • Ondernemers om hun medewerkerswelzijn te verhogen.
  • Medewerkers en vakbonden om beter geïnformeerd te zijn over de invloed van welzijn op werktevredenheid en productiviteit.
 
Aandachtpunten voor beleid

Het welzijn van medewerkers is om meerdere redenen belangrijk. Natuurlijk zullen medewerkers die tevreden zijn over hun werkgever minder snel geneigd zijn de organisatie te verlaten. Ook zullen goede werkgevers minder moeite hebben met het aantrekken van nieuw personeel. Misschien nog wel belangrijker is dat een hoger welzijn kan leiden tot een hogere productiviteit. Vooral bij complexere taken was het effect groot. Dit is van belang omdat veel banen door toenemende automatisering en gebruik van technologie steeds meer complexe taken omvatten. Een hoger werkgeluk kan er dus toe leiden dat met hetzelfde aantal medewerkers meer kan worden geproduceerd, zeker in een hoogtechnologische, kennisintensieve economie. Het gegeven dat een hoger welzijn volgens onderzoekers leidt tot lager verzuim komt daar nog eens bovenop. 

Belangrijkste inzichten
  • In het rapport 'Voorzichtig herstel' van ABN Amro worden voor alle sectoren prognoses gegeven over de economische ontwikkeling en arbeidsmarktkrapte voor dit en volgend jaar. In dit artikel zetten we de belangrijkste inzichten uit het rapport uit elkaar, geven we aan voor wie deze informatie belangrijk is en welke aandachtspunten er voor beleidsmedewerkers uit te halen vallen. 
  • De arbeidsmarkt blijft voorlopig krap, mede door de vergrijzing. Het is daarom belangrijk om werknemers te behouden en de arbeidsproductiviteit te verhogen.
  • Een belangrijke factor om dit te bewerkstelligen is het vergroten van het welzijn van medewerkers. Dit is namelijk essentieel voor het aantrekken en behouden van personeel en voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uit onderzoek blijkt dat werkgeluk leidt tot hogere productiviteit, vooral bij complexe taken. Het verbeteren van welzijn vermindert verzuim en verhoogt de werktevredenheid.
  • Er zijn grote verschillen tussen sectoren in het welzijn van medewerkers. Lage welzijnsniveaus: Food, Industrie, Leisure, Transport, Retail en Zorg. Hoge welzijnsniveaus: Technologie, Media en Telecom en Zakelijke Dienstverlening.

  • Deze inzichten onderstrepen het belang voor werkgevers om het welzijn van hun medewerkers te vergroten. 
meer lezen

Via onderstaande link krijgt u toegang tot het volledige artikel dat de ABN Amro gepubliceerd heeft over het rapport. Meer informatie en gedetailleerde sectorprognoses zijn te vinden in het volledige rapport 'Voorzichtig herstel'.

  Welzijn personeel cruciaal voor bedrijfsgroei 

 Rapport 'Voorzichtig herstel'

POWERED BY

powered by