FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Arbeidsdeelname
Arbeidsmarktsituatie jongeren
Sociale zekerheid
WW-uitkeringen
Geregistreerde werkzoekenden (GWU)
Werkgelegenheid
Werkenden
Flexwerk
Vacatures (UWV)
Vacatures (Jobfeed)
Banenafspraak
Beschut werk
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktmobiliteit
Conjunctuur
Macro-economie
Bedrijven
Innovatie en R&D
Internationale handel
NOW
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Voortijdig schoolverlaters (vsv)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Stages en leerbanen
Professionele skills
IT skills
Soft skills
Taal skills

Voortgezet onderwijs

Leerlingen vo

Leerlingen voortgezet onderwijs, naar onderwijstype
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Gediplomeerden VO

Gediplomeerden, voortgezet onderwijs
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Doorstroom vmbo naar mbo

Doorstroom vmbo naar mbo, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (12-01-2023)

Doorstroom havo en vwo naar hoger onderwijs

Doorstroom havo en vwo, naar hoger onderwijs
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (09-02-2023)

Mobiliteit leerlingen vo

Mobiliteit leerlingen voortgezet onderwijs, totaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (12-01-2023)
Mobiliteit leerlingen, naar havo/vwo
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (12-01-2023)
Mobiliteit leerlingen, naar vmbo en praktijkonderwijs
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (12-01-2023)

POWERED BY

powered by