FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Onderwijs totaal

Leerlingen en studenten

Ontwikkeling aantal leerlingen en studenten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar geslacht en onderwijskenmerken (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar geslacht en regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau en regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Ontwikkeling leerlingen en studenten naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau (%) (index = 2011/2012)(AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau en geslacht (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)

Gediplomeerden

Ontwikkeling aantal gediplomeerden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar geslacht en onderwijsniveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau en regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Ontwikkeling gediplomeerden naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau (%) (2011/2012 = 100) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)
Gediplomeerden naar onderwijsniveau en geslacht (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-04-2024)

Bevolking tot 23 jaar

Ontwikkeling aantal 0 tot 23-jarigen naar leeftijdsgroep (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Aantal 0 tot 23-jarigen naar leeftijdsgroep (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Aandeel 0-23-jarigen in totale bevolking naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Procentuele ontwikkeling 0 tot 23-jarigen naar leeftijdsgroep, t.o.v. jaar ervoor (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Ontwikkeling aandeel 0-23-jarigen in totale bevolking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Ontwikkeling aantal 0 tot 23-jarigen naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Procentuele ontwikkeling 0 tot 23-jarigen t.o.v. jaar ervoor, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Aandeel 0 tot 23-jarigen naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)

Onderwijsniveau bevolking

Procentuele ontwikkeling hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar), t.o.v. periode ervoor (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Procentuele ontwikkeling hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar), t.o.v. 2013 (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Samenstelling bevolking (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaalde onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Aandeel middelbaar opgeleiden binnen de bevolking (15 tot 75 jaar), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Aandeel hoger opgeleiden binnen de bevolking (15 tot 75 jaar), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Aandeel lager opgeleiden binnen de bevolking (15 tot 75 jaar), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Procentuele ontwikkeling hoogst behaalde onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar), t.o.v. voorgaande periode (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)

Verwachte onderwijsachterstanden

Verwachte onderwijsachterstanden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Ontwikkeling verwachte onderwijsachterstanden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Ontwikkeling verwachte onderwijsachterstanden (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Verwachte onderwijsachterstanden naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Geen verwachte onderwijsachterstanden naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)
Ontwikkeling geen verwachte onderwijsachterstanden naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-04-2024)

POWERED BY

powered by