FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Werkgelegenheid

Arbeidsplaatsen

Aantal arbeidsplaatsen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Arbeidsplaatsen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Aandeel arbeidsplaatsen naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar provincie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Top 10 ontwikkeling arbeidsplaatsen naar arbeidsmarktregio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)

Arbeidsplaatsen, grootteklasse en specialisatie

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Aandeel arbeidsplaatsen per grootteklasse, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Regionale specialisatiegraad per sector (op basis van arbeidsplaatsen) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Aandeel grootteklasse arbeidsplaatsen, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen), naar regio (AIZ 3.0)_1
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)
Sector met grootste aantal arbeidsplaatsen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (26-04-2024)

Werkenden naar persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking naar persoonskenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkzame beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)
Werkenden, omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkzame beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Aandeel werkenden naar persoonskenmerken naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkenden, type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden, naar herkomstland (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkenden naar sector

Werkzame beroepsbevolking naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en leeftijd (AIZ 3.0) alleen eerste laag
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)
Werkenden naar sector en opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar beroep

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkenden naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(19-06-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)
Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse en opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

POWERED BY

powered by