FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Zorg en welzijn Noord-Holland

Arbeidsmarktinbeeld
  • De werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Transvorm en Care2Care (nu gefuseerd met ZorgZijn Werkt tot ZWconnect) hebben het initiatief genomen om voor iedere werkgeversorganisatie het digitale dashboard ArbeidsmarktInBeeld te ontwikkelen, een landelijk dekkend platform met gedetailleerde informatie over Zorg en Welzijn.
  • Werkgeversorganisaties in de zorg kunnen hier o.a. thematische artikelen plaatsen over de zorgsector.
  • Daarnaast geef het dashboard actueel inzicht in de volgende thema's:
  • Werkgelegenheid: FTE, deeltijdfactoren, werknemers naar diverse kenmerken
  • Onderwijs: instroom, onderwijsvolgende studenten, gediplomeerden en sectorrendement, uitgesplitst naar opleiding.
  • Mobiliteit: instroom en uitstroom binnen de zorgsector, instroom van andere sectoren naar de zorgsector en uitstroom van de zorgsector naar andere sectoren.
  • Omgeving: bevolkingsontwikkeling en -prognoses, bruto arbeidsparticipatie, en beroepsbevolking, allemaal uitgesplitst naar leeftijd. 
  • RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten): instroom in de zorg, zorgopleidingen, opleidingsdata van SectorplanPlus, behoud van werknemers.
  • Inzetbaarheid zorgmedewerkers: maandelijkse informatie over FTE, werknemers, mobilteit, overuren, onregelmatigheidstoeslagen, oproepkrachten, ziekteverzuim en meldingsfrequenties.
BEHOEFTE AAN INZICHT

De werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Transvorm en Care2Care (nu gefuseerd met ZorgZijn Werkt tot ZWconnect) hebben het initiatief genomen om het digitale dashboard ArbeidsmarktInBeeld te ontwikkelen. Hiermee wordt arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn op maat beschikbaar gesteld voor zorginstellingen, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden. Het dashboard biedt actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie op zowel macro- als microniveau. Zo zijn er interactieve grafieken over diverse thema's te vinden en plaatsen veel werkgeversorganisaties regelmatig artikelen.

Actuele informatie

De meeste data op ArbeidsmarktInBeeld worden op kwartaalbasis getoond. Door de coronacrisis werd de vraag naar actuele informatie over de belastbaarheid en inzetbaarheid van zorgverleners echter extra urgent. Daarom is het dashboard Inzetbaarheid Zorgmedewerkers als thema toegevoegd aan ArbeidsmarktInBeeld. De indicatoren in dit dashboard bieden op maandbasis aanvullend inzicht in zaken als verzuim, gewerkte overuren en zo actueel mogelijke informatie over het totaal aantal werknemers en FTE. Dit alles uitgesplitst naar branche en voor verschillende zorgarbeidsmarktregio's en veiligheidsregio’s. Daarnaast wordt elke maand een factsheet uitgebracht met een aantal kerngegevens over het thema Inzetbaarheid Zorgmedewerkers.

Databronnen

In deze verkenning hebben we gebruikgemaakt van de gegevens uit het AZW onderzoeksprogramma van het CBS, SectorplanPlus, RegioPlus, APB, PFZW, en VERNET.

Uw regionale versie van de dashboards

ArbeidsmarktInBeeld.nl
 Inzetbaarheid Zorgmedewerkers

POWERED BY

powered by