FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Potentiële beroepsbevolking

Potentiële beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Samenstelling beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)

Beroepsbevolking, naar regio

Beroepsbevolking naar kenmerken, per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel 15-24-jarigen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel lager onderwijs naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel vrouwen naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)
Beroepsbevolking, aandeel middelbaar onderwijs naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-02-2023)

Arbeidsparticipatie

Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar regio en kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar onderwijsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)

Onbenut arbeidspotentieel

Onbenut arbeidspotentieel
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(28-03-2023)

POWERED BY

powered by