FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Consumenten iets minder pessimistisch

Belangrijke inzichten
  • Het consumentenvertrouwen was in november (-57) minder laag dan in oktober (-59).

  • In oktober en september 2022 is het laagste consumentenvertrouwen (-59) ooit gemeten. In januari 2000 werd de hoogste stand gemeten (36).

  • Desalniettemin ligt het consumentenvertrouwen ruimschoots onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-9).

  • De consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was iets groter.

  • Het vooruitzicht voor de komende twaalf maanden is minder laag dan de huidige situatie.

consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen wordt met behulp van het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vastgesteld middels een enquête onder Nederlanders (15 jaar en ouder) die behoren tot de huishoudkern. In deze enquête wordt aan consumenten gevraagd naar hun vertrouwen in de financiële situatie thuis en de economische situatie in Nederland voor de komende 12 maanden en de afgelopen 12 maanden. Tot slot wordt gevraagd in hoeverre men het een gunstige tijd vindt om grote aankopen te doen. De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van alle respondenten en kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief).

Landelijke datA

In onderstaande grafiek ziet u het landelijke consumentenvertrouwen vanaf april 1986 voor alle drie de gemeten domeinen: het consumentenvertrouwen, het economisch klimaat en de koopbereidheid.

Tip: Wilt u een bepaalde lijn uitlichten? Klik dan op de legenda-items om ongewenste lijnen uit te schakelen in de grafiek.

Landelijk consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid per maand
Regionale data

In onderstaande grafiek kunt u per regio en kwartaal het consumentenvertrouwen, economisch klimaat en de koopbereidheid zien.

Tip: Met de filters in de grafiek kunt u de ontwikkeling voor verschillende regio's zien. Wilt u een bepaalde lijn uitlichten? Klik dan op de legenda-items om ongewenste lijnen uit te schakelen in de grafiek.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Klik dan op de onderstaande links voor relevante artikelen, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor meer grafieken en artikelen over de conjunctuur.

CBS: Consumenten iets minder pessimistisch

  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by